kiwanis oval logo

Kiwanis Club Heerlen-Maastricht
Kiwanis Motto: Serving the Children of the World
arrow Projecten
arrow Wijnverkoop
arrow Historie
arrow Agenda
arrow Sponsoren
arrow Leden
arrow Leden log-in
arrow Links
arrow Contact
arrow Commissies & Bestuur

Historie

Kiwanis is een internationale serviceclub die in 1915 is opgericht in Amerika met wereldwijd circa 300.000 leden in meer dan 80 landen. In Nederland zijn er 2.600 leden verdeeld over 120 clubs en 14 divisies.

Als doel hebben wij om ons in te zetten voor de maatschappij om ons heen en voor de kinderen in het bijzonder.

Kiwanis komt van “nunc kee-wanis” hetgeen in de Otchipew indianentaal iets betekent als “laat zien wie je bent en waar je voor staat”. Het is een duidelijke boodschap zonder politieke of religieuze rooksignalen.

De inzet van de Kiwanis leden is het uitvoeren van sponsor projecten waarvan de opbrengst naar goede doelen gaan. Dat kan in de regio zijn maar ook elders in de wereld. Samen met partners – mannen en vrouwen – uit de zakenwereld, ambtenarij en de vrije beroepen creëren we een solide basis om de maatschappij zo wijdverbreid mogelijk te dienen.

Een Kiwanisclub streeft ernaar om, gebaseerd op het principe van kameraadschap, informatieve, educatieve , innoverende en vooral sociale doelstellingen te verwezenlijken. En elke club doet dat op zijn eigen unieke manier.

Lees meer over de Kiwanis via de Links pagina.


De Kiwanis Club

Een Kiwanisclub streeft ernaar om, gebaseerd op het principe van kameraadschap, informatieve, educatieve , innoverende en vooral sociale doelstellingen te verwezenlijken. Samen met partners – mannen en vrouwen – uit de zakenwereld, ambtenarij en de vrije beroepen creëren we een solide basis om de maatschappij zo wijdverbreid mogelijk te dienen.
De clubs vormen de pijlers van Kiwanis. Kiwanians ontmoeten elkaar met regelmaat. Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats op een vaste locatie en hebben het karakter van een informele vergadering, veelal voorafgegaan door een gemeenschappelijke lunch of diner. Vanuit commissies worden plannen voorgelegd en besproken met betrekking tot de projecten waarvoor de club zich wil inzetten. Op deze wijze wordt de onderlinge vriendschap en solidariteit verdiept.

De eerste Kiwanis International club werd op 21 januari 1915 in Detroit, Michigan, USA opgericht. Door haar devies ‘We Build' is de Kiwanis door een voortdurende uitbreiding van het ledental tot een overmoeibare en consistente hulp bij de opbouw van een betere maatschappij gekomen. Kiwanis is thans in de hele wereld in ruim 80 landen vertegenwoordigd met ca. 350.000 leden. Verreweg het grootste aantal clubs bevindt zich in de Verenigde Staten en Canada.

In 1965 werd in Amsterdam de eerste Nederlandse Kiwanis-club opgericht. Nederland behoorde toen nog tot het district Benelux-Frankrijk en Monaco. In september 1986 werd Nederland een zelfstandig district. In de volgorde van oprichting in Nederland neemt Kiwanis Club Heerlen/Maastricht de 4e plaats in.

Geschiedenis

De Kiwanisclub Heerlen/Maastricht ontving destijds met de clubnaam Kiwanisclub 't Land van Kuno, Voerendaal, als 4 e club in Nederland op 1 september 1973 haar charter uit handen van Michel Walch, Gouverneur van het District Benelux-France. Als sponsorclubs traden Kc Amsterdam en Kc Roosendaal op. Het initiatief tot oprichting werd genomen in 1971 na een bezoek aan de Kiwanisclub Amsterdam door Frits Canon, Henk Lamberts en Vic Savelkoul. Op 8 februari 1973 ging de club in organisatie. In 1975 werd de clubnaam veranderd in Kc Heerlen/Maastricht.

Nadat achtereenvolgens de vergaderingen werden belegd in restaurant Juliana in Valkenburg, Kasteel Neubourg in Gulpen, kasteel Cortenbach in Voerendaal, werd uiteindelijk in 1974 restaurant 't Klauwes in Wahlwiller als vaste lokatie gekozen.

Van de ledenlijst van 1973 resteert nog één actief lid: Henri Bosch. Van de ledenlijst van het 5 e lustrum in 1998 resteren nog 16 leden.Als 1 e sponsor van nieuwe clubs trad de club op voor; Club Naarden, Club Roermond, Club Krefeld, Club Maastricht Mergelland, Club Heerlen, Club Maastricht Sans Frontiéres en club Valkenburg.

Klik hier voor een fotopagina met een greep uit de activiteiten van Kiwanis Heerlen-Maastricht

 

Kiwanis Defining Statement
Copyright © 2006 Kiwanis Club Heerlen-Maastricht.